Reklame

Alle i Ferdi har en iboende skaperglede og skapertrang. Vi ser på hver brief og produksjon som en måte å utfordre oss selv på. Derfor begynner alltid vår prosess med å se på ideen. Hva skal fortelles? Hvordan skal det fortelles? Hvem skal se det?

 

Som unge filmskapere har vi vokst opp i en verden av kort attention span. Samtidig gjør dette at vi også forstår dagens forbrukere mye bedre - og har blitt flinke på effektiv historiefortelling. 

 

Folka i Ferdi er multidisiplinære, som har gjort at vi kan levere fullstendige produksjoner in-house. Det kommer godt med i dagens reklamebransje som krever at man er tilpasningsdyktig og fleksibel. Det har også ført til at vi kan skape tettere relasjoner med de vi jobber med, som igjen skaper et tryggere rom for å utfolde seg kreativt.

Sjekk ut disse